POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, RGPD), ART D’HORTA informa els Usuaris d’aquest domini www.artdhorta.com –i els seus subdominis— (d’ara endavant, la web) i a qualsevol persona que amb la finalitat de realitzar consultes o suggeriments, rebre comunicacions per correu electrònic, fer una comanda o participar en els processos de selecció de professionals, ens faciliti les seves dades de caràcter personal per aquest mitjà, que:
Les dades proporcionades a través dels nostres formularis seran tractats sota la responsabilitat de ART D’HORTA, marca comercial de l’empresària autònoma Lidia Torrijos Portas, amb NIF 36506680E i domicili social en Carrer Horta, 43 08301 Barcelona, telèfon de contacte 932504124 i email info@artdhorta.com — en tots els casos, la base que legitima el tractament de les dades és el consentiment de l’interessat, d’acord amb les diferents finalitats per a les quals els proporcioni:
En el cas de CONTACTE, la finalitat principal és donar resposta a les comunicacions iniciades pels usuaris i, de manera secundària, ens permet iniciar i donar seguiment a una relació comercial. En aquests casos, conservem les dades mentre subsisteixi la finalitat per a la qual han estat recaptats o fins que l’interessat sol·liciti la supressió dels mateixos i, com a màxim, per un termini de 2 anys.
La COMPRA EN LÍNIA, té per finalitat oferir la possibilitat de realitzar una petició comercial, preparar la facturació i la gestió de les operacions comercials. Quan es tracta d’usuaris amb els qui ja es té una relació comercial, la base legitimadora del tractament pot ser l’execució d’un contracte o mesures precontractuals. Aquestes dades són conservades mentre subsisteixi la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb obligacions legals de tipus fiscal i mercantil.
Depenent de la finalitat que es tracti, les dades personals que recollim poden categoritzar-se com a dades identificatives –nom i cognoms—, dades de contacte –telèfon, correu electrònic i empresa (opcional)— i, per al cas de la borsa de treball, dades professionals –curriculum vitae—. En tot cas, l’usuari respon de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se ART D’HORTA el dret a rebutjar les comunicacions que hagin facilitat dades falses o inexactes. Cap d’aquestes dades personals serà comunicat a tercers, excepte disposició legal o jurisdiccional o quan la comunicació resultés necessària en relació amb la finalitat del propi tractament.
Totes les dades que se sol·licitin com a obligatoris en els formularis de la Web (els camps assenyalats amb asterisc) són necessaris perquè ART D’HORTA gestioni els mateixos d’acord amb qualsevol de les finalitats assenyalades, la falta d’algun d’ells comportarà la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud.
Per l’anterior, ART D’HORTA sol·licita a l’usuari que, abans d’enviar el formulari completat amb les seves dades, llegeixi la present Política de privacitat i tractament de dades personals entenent-se que, mitjançant l’acceptació de la mateixa atorga el seu consentiment perquè ART D’HORTA inclogui les seves dades en els diferents tractaments que té sota la seva responsabilitat.
DRETS DE LA PERSONA INTERESSADA
En tot moment l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, entre altres previstos en el RGPD, dirigint un correu electrònic a l’adreça electrònica prèviament indicada, adjuntant fotocòpia del seu DNI, indicant en l’assumpte «protecció de dades». Si no estigués d’acord amb el tractament que realitzem de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Lliurament en 24h

Entre setmana i en els dies especials teves comandes arribaran en menys de 24 hores.

}

Horari botiga

De dilluns a divendres: 9h a 14h / 16h a 19h
Dissabtes: 9h a 14h

Localizació

Carrer d’Horta, 43, 08301 Barcelona

Contacte

932 50 41 24 · info@artdhorta.com